Kiss Morava : Výherní řád

Rádio online Studio online

Právě hraje:

SASH! & DR.ALBAN
COLOUR THE WORLD

Playlist > Napište nám >

Výherní řád na rádiu Kiss Morava

Výhry si můžete vyzvednout každý všední den od 13:00 do 16:00 hodin na recepci rádia Kiss Morava. Mimo tuto dobu není možné výhru předat.

Výherní řád :
Organizátorem je RADIO UNITED SERVICES s.r.o. se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha 10, pobočka Rádio Kiss Morava, Starobělská 13/1063,

 1. Organizátor si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže, včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.
 2. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník svůj souhlas s jejími pravidly. Na výhru neexistuje právní nárok a jakékoliv vymáhání právní cestou není možné.
 3. Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
 4. Nebude-li výhra soutěžícím výhercem vyzvednuta do 14ti dnů ode dne výhry, propadá bez náhrady.
 5. Finanční výhry nad 10.000 Kč podléhají zdanění srážkovou daní. Finanční částka je výherci převedena na jeho bankovní účet. Finanční výhry do 10.000 Kč si musí vyzvednout výherce osobně na recepci rádia Kiss Morava.
 6. Účastí v soutěži výherci souhlasí, že vyhlašovatel soutěže má právo použít jejich osobních údajů (jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, adresu, email), zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas) pro reklamní a marketingové účely. Účastí v soutěži výherce rovněž souhlasí, že jeho jméno může být uveřejněno v médiích a na internetových stránkách vyhlašovatele soutěže.
 7. Výhry nejsou vyměnitelné.
 8. Výherce, včetně svých rodinných příslušníků, má právo účastnit se soutěží a získat výhru maximálně jednou za třicet dní.
 9. Pokud je výhrou poukaz, je potřeba si výhru vyzvednout co nejdříve, neboť platnost poukazu je většinou časově omezena.
 10. Výhry v podobě alkoholických nápojů se vydávají pouze osobám starším 18-ti let.
 11. Veškeré výhry musí být výhercem vyzvednuty osobně na recepci rádia Kiss Morava, zde dojde k podepsání předávacího protokolu příslušným výhercem. Výhry nejsou zasílány poštou. V případě, že si výherce nemůže převzít výhru osobně, může pověřit jinou osobu a to na základě plné moci, která obsahuje všechny údaje jako předávací protokol a identifikaci pověřené osoby. Vzor plné moci je uveřejněn zde. V případě podezření na jakoukoli nezákonnou manipulaci s plnou mocí (zejména zfalšování podpisu) je organizátor oprávněn výhru zmocněnci nevydat.

V Ostravě dne 1.1.2014
Lenka Linartová, ředitelka společnosti
Oldřich Gbelec, PR & Marketing